Krzyzanowice fascynujacy domek oraz jego dzierga

W osady Krzyżanowice, przebywającej w ścisłej przerwy z Raciborza, przewidują na nas zadziwiające gry. Co należałoby zoczyć w tymże pas?Chlubą Krzyżanowic jest fantastyczny dwór, jaki zawiera śliczny skwer. Gmach bieżący jest